Feedback & förbättringar

Vi vill gärna ha dina förslag och idéer på hur vi kan göra Gardio bättre för dig! Berätta om fel du upptäckt, föreslå funktioner eller förändringar, och kom ihåg att rösta på idéer så vi vet vilka som är viktigast för dig!

OBS! Ett förslag per post!

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Utomhuskamera

  Utomhus bevakning av husets ingångar/fönster

  298 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  41 comments  ·  Kameror & larm  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 2. Övervaka kamerornas uppkoppling

  Nyfiken på hur man löst frågan med externa störsignaler, finns det aktiv monitorering av kameror som gör att larmet aktiveras då kameror störs ut av en extern radion frekvens? Känner till fall där professionella Tjuvar andvänt sig an denna teknik för att oberört kunna ta sig in!

  om detta är fallet så hur ser er plan ut för att försvåra ex genom kryptering?

  17 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  started  ·  6 comments  ·  Kameror & larm  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 3. "Lagg"/för låg uppdateringsfrekvens av kameran -> video

  Kameran har på tok för mycket "lagg" (bildernas uppdaterings frekvens) default och ger dålig "premiumkänsla".
  1) Man skulle kunna ställa detta själv under inställningar och varför inte upplösningen på bilderna.
  2) man borde kunna se om routern/huvudenheten kan ställas på ett bättre ställe, tex är det något som stör etc. En enkel "signaloptimerings funktion" hade gjort att er lösning ahde optimerats/kalibrerats på ett enkelt vis.

  11 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Kameror & larm  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 4. Live view med motorstyrning pan-tilt

  Jag som har larmet på min sommarstuga går ofta in på "titta nu" för att se så allt står rätt till. vill dock kunna vrida kameran för att ex se om kaffebryggaren står på eller om ett annat fönster står öppet och liknande. Det hade varit bra även efter en storm att kunna vrida kameran så man ser ut genom ett annat fönster och se om trädgårdsmöblerna blåst bort eller träd vält.

  11 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Kameror & larm  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
 • Don't see your idea?

Feedback & förbättringar

Categories

Feedback and Knowledge Base