Robert

My feedback

 1. 89 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  23 comments  ·  Feedback & förbättringar » Övrigt  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  An error occurred while saving the comment
  Robert commented  · 

  Så.. 2020 nu hur går det med hemautomation länkning. vilka system stödjs?? kör själv Vera Plu soch skulle vilja komplettera med kamror och att man dessutom kan få anslutet till larmbolag och brandlarm är ju lockande men verkar inte hända så mycket med era produkter.

Feedback and Knowledge Base