Dan

My feedback

 1. 35 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  5 comments  ·  Feedback & förbättringar » Kameror & larm  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  An error occurred while saving the comment
  Dan commented  · 

  Alla larm som är något att ha och dom har ett inprogrammerat överfallslarm har att man höjer sista siffran. Gäller även butiker etc. Så det borde vara en bra sak.

Feedback and Knowledge Base