Ingo

My feedback

 1. 117 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  6 comments  ·  Feedback & förbättringar » Övrigt  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  Ingo supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  Ingo commented  · 

  Det här är även jag intresserad av. Borde vara en ganska lätt "fix" eller?

 2. 19 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  7 comments  ·  Feedback & förbättringar » Kameror & larm  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  Ingo supported this idea  · 
 3. 89 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  23 comments  ·  Feedback & förbättringar » Övrigt  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  Ingo supported this idea  · 
 4. 298 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  41 comments  ·  Feedback & förbättringar » Kameror & larm  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  An error occurred while saving the comment
  Ingo commented  · 

  Hur ser status ut nu? Hur långt har ni kommit i utvecklingen?
  Ingo

  Ingo supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  Ingo commented  · 

  Jag är ute efter exakt samma funktions som Patrik nedan! Jag använder idag en inomhuskamera som kollar ut genom ett fönster, men det funkar inte då det är mörkt ute ,IR lampan reflekterar i glaset. Hur går utvecklingen? Jag är gärna testkanin.

Feedback and Knowledge Base