Martin

My feedback

 1. 89 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  23 comments  ·  Feedback & förbättringar » Övrigt  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  An error occurred while saving the comment
  Martin commented  · 

  Jag skulle vilja koppla status på larmet till husets KNX system, då skulle det vara enkelt att t ex stänga av magnetventilen på inkommande vattenledning ett par timmar efter att man har larmat på och lämnat huset. Det skulle t ex gå att koppla larmets status till en binäringång på samma vis som en microbrytare eller magnetkontakt ifall Gardio tar fram en liten brytare som är sluten när larmet är på och öppen när larmet är av eller tvärtom.

 2. 63 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  7 comments  ·  Feedback & förbättringar » Notifieringar  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  Martin supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base