Peter

My feedback

 1. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Feedback & förbättringar » Övrigt  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  Peter shared this idea  · 
 2. 298 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  41 comments  ·  Feedback & förbättringar » Kameror & larm  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  An error occurred while saving the comment
  Peter commented  · 

  Jag hoppas på en lösning på Utomhus kamera som kanske får med sig lite flera lösningar en bara kamera funktionen.
  som jag förstått så kommer kameran ha en siren funktion också och att det finns tankar på att den ska kunna typ en siren med typ blixtljus.

  det vore super bra om man kan få till den typen av lösning.
  jag personligen har tittat runt bland olika produkter för att få till en siren med blixtljus men tyvärr så siter jag inte kunskapen för att lossa det på skälv. många av Gordios konkurrenter har den typen av utrustning. alt som kan låta eller synas är tjuven allergisk mot och undviker att ge sig på.

  det andra problemet med falsk larm som kan störa och göra granen irriterad är en annan fråga. det viktiga är att man kan veta att man har en utrustning som gör att tjuven låter bli för hoppnings vist.

  jag hoppas på er Gardio

  An error occurred while saving the comment
  Peter commented  · 

  För mig så spelar det ingen roll om det finns menisker som inte vill bli filmad. Jag kommer bara sätta upp en liten skylt på lämpligt ställe. Jag är så tröt på menisker som stryker runt på min tomt och snokar och rotar runt. och för nekar att dom varit uppe på tomten när man frågar vad dem hade för ärande där när vi inte är hemma. Mitt tomt och hem är min borg och inte någon annans är dem nyfikna så kan de komma när vi är hemma.. skulle heller inte dra mig för att lägga upp bilder på dem på olika medier som området förfogar över. fast det är olagligt.

  Peter supported this idea  · 
 3. 57 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  5 comments  ·  Feedback & förbättringar » Kameror & larm  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  An error occurred while saving the comment
  Peter commented  · 

  skulle typ vara en bra sak med någon form av blixt/strobe om som komplement till den siren som finns i dag.

  Peter supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base