Andreas

My feedback

 1. 89 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  23 comments  ·  Feedback & förbättringar » Övrigt  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  An error occurred while saving the comment
  Andreas commented  · 

  Finns det möjlighet att ta del av den informationen när den blir tillgänglig, eller iaf vad ni har? Kör lite hemautomation (med bland annat homebridge), tänkte det kunde vara kul att titta på och plocka in i min hemautomation.

  An error occurred while saving the comment
  Andreas commented  · 

  Finns det någon uppdatering här? I inställningarna finns det ju fält för hemautomatiseringsenheter, men jag kan inte hitta någon vidare information om det?

Feedback and Knowledge Base