Anonymous

My feedback

 1. 298 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  41 comments  ·  Feedback & förbättringar » Kameror & larm  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  An error occurred while saving the comment
  Anonymous commented  · 

  Är i stort behov av utomhuskamera, ge er bästa uppskattning kring när det finns, annars blir det netatmo!

  Anonymous supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  Anonymous commented  · 

  Hej,
  tacksam om ni kan återkomma med uppdatering

 2. 117 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  6 comments  ·  Feedback & förbättringar » Övrigt  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  An error occurred while saving the comment
  Anonymous commented  · 

  Viktig funktion för att öka trygghet när man är hemma, Vänligen uppdatera status när denna funktion kan finnas tillgänglig!

  Anonymous supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base