Peter Wilhelmsson

My feedback

 1. 57 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  5 comments  ·  Feedback & förbättringar » Kameror & larm  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  Peter Wilhelmsson supported this idea  · 
 2. 21 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  7 comments  ·  Feedback & förbättringar » Kameror & larm  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  An error occurred while saving the comment
  Peter Wilhelmsson commented  · 

  Spara bilder lokalt på USB-minne

  Uppkopplingen är väsentlig och en sårbar del. Klipper man t.ex. telefonkabeln för en ADSL är hela larmfunktionen satt ur spel. Med ett USB-minne i larmcentralen skulle bilder kunna sparas ner lokalt vid utlöst larm om uppkopplingen fallit.
  21
  votes
  6 comments · Kameror & larm ·
  under review · Sven Hålling (Admin, Gardio) responded

  Detta är en mycket bra idé, och finns nu på listan över saker vi vill göra snart. Men ej inplanerad ännu.

  Har snart gått 5år...ingen uppdatering någonstans..står hela företaget stilla..?

 3. 117 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  6 comments  ·  Feedback & förbättringar » Övrigt  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  Peter Wilhelmsson supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  Peter Wilhelmsson commented  · 

  Jösses inte ett skit händer...så tråkigt :(

 4. 298 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  41 comments  ·  Feedback & förbättringar » Kameror & larm  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  An error occurred while saving the comment
  Peter Wilhelmsson commented  · 

  Då inte ett skit händer ang utomhuskamera så har jag lagt några hundra lappar på en dlink, kör appen på larmpanel, händer det något olämpligt som kameran ser så ring 112, det går lika snabbt som gardios system, och ingen månadsavgift. Mina sidor går inte att installer i min egna surfplatta. Då gardio inte fixat androids uppdatering.....ska man skratta eller gråta?

  Peter Wilhelmsson supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  Peter Wilhelmsson commented  · 

  Händer inget med utomhus kamera?

Feedback and Knowledge Base